ГЛОБАЛИЗАЦИЯ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗРАБОТКИТЕ ОТ ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ КОРПОРАЦИИ

DLib Repository

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗРАБОТКИТЕ ОТ ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ КОРПОРАЦИИ

Show full item record

Title: ГЛОБАЛИЗАЦИЯ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗРАБОТКИТЕ ОТ ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ КОРПОРАЦИИ
Author: Кирев, Любен
Abstract: Статията е посветена на глобализацията на научните изслед- вания и разработките (НИРД) от транснационалните корпорации (ТНК) под формата на преки инвестиции или изнасянето на изследователски звена зад граница. Подчертава се, че изследванията и разработките на бизнес сектора в развитите страни са концентрирани в едрите транснационални корпорации. За прякото инвестиране в изследвани- ята се съди по редица индикатори: брой на създаваните изследова- телски организации в чужбина, мащаб на извършваните изследвания и разработки от задграничните подразделения на ТНК, дял на финан- сираните от чужбина изследвания и разработки, получени патенти от филиалите на чуждестранните корпорации. Специално внимание е отделено на изгодите за ТНК от изнасянето на изследователски под- разделения в чужбина и новия парадигматичен подход в организаци- ята и управлението на НИРД.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1356
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
110_split_BU_1-2011.swf 316.8Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов