УПРАВЛЕНИЕТО НА БИЗНЕС КРИЗИ И НЕГОВОТО ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

DLib Repository

УПРАВЛЕНИЕТО НА БИЗНЕС КРИЗИ И НЕГОВОТО ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Show full item record

Title: УПРАВЛЕНИЕТО НА БИЗНЕС КРИЗИ И НЕГОВОТО ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Author: Чиприянов, Михаил; Чиприянова, Галина
Abstract: Управлението на бизнес кризи е изключително важна функция. Подценяването на това значимо направление може да доведе до сериозни загуби за собствениците и дори до края на съществуването на предприятието. Това естествено и недвусмислено води до извода, че постоянното развитие на знанието по управление на бизнес кризи представлява една сериозна предпоставка и стимулиращ фактор за постигането на по-успешно, по-устойчиво бизнес развитие. Във връзка с това необходимо условие за оцеляване и стабилизация на предприятието е разработването на адекватна счетоводна политика, а именно – дефанзивна счетоводна политика в контекста на нормативно регламентираните постановки за организация и методология на счетоводната отчетност на предприятието. Всяко предприятие в криза (депресия) влага само съ- държание в отделните елементи на дефанзивната си счетоводна политика по такъв начин, че счетоводният инструментариум и практическите действия да я превърнат в ефективно средство за управление на стопанската дейност. Целта на настоящето изследване е да се разкрият особеностите на управлението на бизнес кризи и неговото отражение върху счетоводната политика на предприятието
URI: http://hdl.handle.net/10610/1357
Date: 2014


Files in this item

Files Size Format View
19_split_BU_1-2014.swf 290.1Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов