УПРАВЛЕНИЕТО НА БИЗНЕС КРИЗИ И НЕГОВОТО ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

DSpace/Manakin хранилище

УПРАВЛЕНИЕТО НА БИЗНЕС КРИЗИ И НЕГОВОТО ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: УПРАВЛЕНИЕТО НА БИЗНЕС КРИЗИ И НЕГОВОТО ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Автор: Чиприянов, Михаил; Чиприянова, Галина
Резюме: Управлението на бизнес кризи е изключително важна функция. Подценяването на това значимо направление може да доведе до сериозни загуби за собствениците и дори до края на съществуването на предприятието. Това естествено и недвусмислено води до извода, че постоянното развитие на знанието по управление на бизнес кризи представлява една сериозна предпоставка и стимулиращ фактор за постигането на по-успешно, по-устойчиво бизнес развитие. Във връзка с това необходимо условие за оцеляване и стабилизация на предприятието е разработването на адекватна счетоводна политика, а именно – дефанзивна счетоводна политика в контекста на нормативно регламентираните постановки за организация и методология на счетоводната отчетност на предприятието. Всяко предприятие в криза (депресия) влага само съ- държание в отделните елементи на дефанзивната си счетоводна политика по такъв начин, че счетоводният инструментариум и практическите действия да я превърнат в ефективно средство за управление на стопанската дейност. Целта на настоящето изследване е да се разкрият особеностите на управлението на бизнес кризи и неговото отражение върху счетоводната политика на предприятието
URI: http://hdl.handle.net/10610/1357
Дата: 2014


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
19_split_BU_1-2014.swf 290.1Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов