ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НЕПРЕКИТЕ РАЗХОДИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

DSpace/Manakin хранилище

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НЕПРЕКИТЕ РАЗХОДИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НЕПРЕКИТЕ РАЗХОДИ В СТРОИТЕЛСТВОТО
Автор: Чиприянова, Галина
Резюме: В статията са изследвани потребностите на строителните предприятия от точно идентифициране и справедливо разпределяне на непреките разходи по конкретни строителни обекти и продукти от помощните стопанства. Въз основа на извършени емпирични изследвания е разгледана методика на разпределение на непреките разходи и интегрирането им в себестойността на строителната продукция и продукцията на помощните стопанства.Представени са примерни бази за справедливо разделяне и поделяне на непреките разходи според икономическия им характер. С цел реализирането на прак- тически положителни ефекти е предложен конкретен подход за разпределениетона непреките разходи – посредством шахматна таблица на разпределението
URI: http://hdl.handle.net/10610/1360
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
79_split_BU_1-2012.swf 317.5Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов