ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НЕПРЕКИТЕ РАЗХОДИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

DLib Repository

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НЕПРЕКИТЕ РАЗХОДИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

Show full item record

Title: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НЕПРЕКИТЕ РАЗХОДИ В СТРОИТЕЛСТВОТО
Author: Чиприянова, Галина
Abstract: В статията са изследвани потребностите на строителните предприятия от точно идентифициране и справедливо разпределяне на непреките разходи по конкретни строителни обекти и продукти от помощните стопанства. Въз основа на извършени емпирични изследвания е разгледана методика на разпределение на непреките разходи и интегрирането им в себестойността на строителната продукция и продукцията на помощните стопанства.Представени са примерни бази за справедливо разделяне и поделяне на непреките разходи според икономическия им характер. С цел реализирането на прак- тически положителни ефекти е предложен конкретен подход за разпределениетона непреките разходи – посредством шахматна таблица на разпределението
URI: http://hdl.handle.net/10610/1360
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
79_split_BU_1-2012.swf 317.5Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов