ОФШОРНОСТ И АУТСОРСИНГ В МЕЖДУНАРОДНИЯ БИЗНЕС

DSpace/Manakin хранилище

ОФШОРНОСТ И АУТСОРСИНГ В МЕЖДУНАРОДНИЯ БИЗНЕС

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ОФШОРНОСТ И АУТСОРСИНГ В МЕЖДУНАРОДНИЯ БИЗНЕС
Автор: Момчев, Симеон
Резюме: В условията на глобализация, международното разделение на труда и въвличането на широк кръг национални икономики в системата на световните стопански връзки в сферата на производството,търговията и финансите все повече редица млади и малки държави се възползват от географското си положение, с цел привличане на чуждестранни инвестиции и бизнес активност под различна форма. Понятия като „аутсорсинг” и „офшорност” придобиват все по-голяма популярност както в средствата за масова информация, така и в специализираната литература. Същевременно се признава, че липсват ясни определения за тяхната същност, особено за „офшорността”, и много често те се използват неточно и некоректно в съдържателен аспект.Целта на настоящата статия е, чрез изясняването на същността на понятията „офшорност” и „аутсорсинг” и открояването както на общите им страни, така и на принципните различия, да се обоснова ясна дефиниция на термина „офшорност”.В първата част е разгледана същността на понятието „офшорност”. Във втората част е направена съпоставка между офшорността и аутсорсинга с цел ясното им отграничаване. Въз основа на направените разсъждения, се прави изводът, че съществува ясна граница между офшорността и аутсорсинга, а именно – става ли дума за използването на какъвто и да е материален или човешки ресурс, то тогава става дума за аутсорсинг, и обратно – когато се използват предимства, произтичащи от мястото на регистрация, но самият бизнес е „виртуален” за дадената територия и не се извършват конкретни материални дейности, свързани с производство или пласмент – то става дума за офшорност
URI: http://hdl.handle.net/10610/1361
Дата: 2011


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
129_split_BU_1-2011.swf 434.0Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов