ОСОБЕНОСТИ НА СИСТЕМАТА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

DLib Repository

ОСОБЕНОСТИ НА СИСТЕМАТА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Show full item record

Title: ОСОБЕНОСТИ НА СИСТЕМАТА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Author: Шишманов, Красимир
Abstract: Управлението на малките и средните предприятия (МСП), независимо от тяхната големина, се свързва с използване на информационните и комуникационни технологии. Това по естествен път води до натрупването на големи по обем и важни за функционирането им информационни масиви, които информационните системи имат задачата рационално да организират и надеждно да защитят.Постановката на тази задача предполага да се определят редица изисквания по отношение на сигурността и да се намерят конкретни и подходящи решения.МСП, които поради своята специфика, разполагат с ограничени средства и нямат възможността да изградят цялостна, съобразена с всички концептуални и технологични изисквания, система за информационна сигурност.Целите на настоящата статия са да разкрие кои са основните рискове и заплахи в малките и средните предприятия, свързани с информационната им безопасност, и да посочи някои прагматични решения, съобразени с техните финансови и технологични възможности.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1367
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
119_split_BU_1-2012.swf 213.9Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов