СОФТУЕРЪТ КАТО УСЛУГА – НОВ ПОДХОД ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯТА В МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

DLib Repository

СОФТУЕРЪТ КАТО УСЛУГА – НОВ ПОДХОД ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯТА В МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Show full item record

Title: СОФТУЕРЪТ КАТО УСЛУГА – НОВ ПОДХОД ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯТА В МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Author: Попов, Веселин
Abstract: Моделът за обработка на данни, известен като SaaS (Software-as-a-Service)– софтуер като услуга, промени фундаментално начините за обработка на информацията, изнасяйки бработващите процеси извън рамките на предприятието към външни доставчици на услуги. При този модел типичните, локално инсталирани софтуерни решения се заменят от използване на отдалечено пози- циониран софтуер, работещ върху инфраструктура на доставчик на услуги.Настоящата статия има за цел да представи същността на модела SaaS и възможностите, които той може да предостави на МСП у нас. Изследването се базира на резултатите от анкетно проучване, извършено в рамките на проект, в който е участвал авторът, а също така са използвани данни и от други проучвания.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1369
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
103_split_BU_1-2012.swf 437.2Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов