ПРОДУКТОВО ПЛАНИРАНЕ ВЪВ ФИРМИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ В БЪЛГАРИЯ

DLib Repository

ПРОДУКТОВО ПЛАНИРАНЕ ВЪВ ФИРМИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ В БЪЛГАРИЯ

Show full item record

Title: ПРОДУКТОВО ПЛАНИРАНЕ ВЪВ ФИРМИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ В БЪЛГАРИЯ
Author: Радев, Радко
Abstract: При избора на предметна област на настоящата статия, се изхожда от разбирането за ключовото място на продуктовата политика. Като се имат предвид особеностите в сектора на безалкохолните напитки, се предлага методическа рамка на процеса на продуктово планиране, която способства вземането на обосновани управленски решения, свързани с продуктовата политика. Наред с това, се разглеждат някои основни изходни постановки, които разкриват същността на продуктовия мениджмънт и се извеждат и групират характерните за фирмите от разгледания сектор елементи на продуктовата политика.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1372
Date: 2014


Files in this item

Files Size Format View
56_split_BU_1-2014.swf 325.0Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов