СРАВНИТЕЛНИ И ПРОСПЕКТИВНИ РАЗСЪЖДЕНИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ БИЗНЕС

DSpace/Manakin хранилище

СРАВНИТЕЛНИ И ПРОСПЕКТИВНИ РАЗСЪЖДЕНИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ БИЗНЕС

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: СРАВНИТЕЛНИ И ПРОСПЕКТИВНИ РАЗСЪЖДЕНИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ БИЗНЕС
Автор: Дамянов, Атанас
Резюме: Настоящото изследване включва три фрагмента: исторически, дискуси- онен и обогатяващ, респ. усилване на управленския аспект. При първия фрагмент е проследено зараждането на международния бизнес чрез интерпретирането на ситуация от преди 500 години. При втория фрагмент е разсъждавано върху полето на международния бизнес. Това е направено през призмата на тези на Peter Buckly и John Duning и на собствени, екипни изследвания. При третия фрагмент е предложен инструментариум за изследване на световното икономическо равновесие. Изведен е въз основа на два подхода – матричния и този за интерпретиране на слабоструктурирани проблеми. Всички страни в света са разположени в девет квадранта, в зависимост от склонността да спестяват и потребяват. Очертава се силно струпване на държави с ниско потребление и спестявания. Държавите от Г-7 се характеризират с високи спестявания и потребление. Формира се нездравословно неравновесие в резултат на поведението на първите две икономически сили в света. При третия фрагмент е очертана, също така, международна мениджърска матрица с основни вектори: отношение към международните операции на фирмата и отношение към персонала, зает с тях. Тя дава информация за усъвършенстването на фирмения международен мениджмънт.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1381
Дата: 2011


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
5_split_BU_2-2011.swf 314.6Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов