ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА ЗАДБАЛАНСОВОТО ОТЧИТАНЕ НА ПОЕТИТЕ АНГАЖИМЕНТИ ЗА РАЗХОДИ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

DLib Repository

ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА ЗАДБАЛАНСОВОТО ОТЧИТАНЕ НА ПОЕТИТЕ АНГАЖИМЕНТИ ЗА РАЗХОДИ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Show full item record

Title: ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА ЗАДБАЛАНСОВОТО ОТЧИТАНЕ НА ПОЕТИТЕ АНГАЖИМЕНТИ ЗА РАЗХОДИ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Author: Деков, Веселин
Abstract: В настоящата разработка е направен опит за представяне на счетоводната страна на поетите от бюджетните организации ангажименти за разходи с договори и такива с незабавна реализация, анализирани в контекста на промените в нормативната уредба от началото на 2014г. Авторът акцентира на практико-приложните аспекти на прилаганите от бюджетните организации механизми за тяхното отчитане, като едновременно с това представя някои общи случаи от практиката.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1382
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
79_split_BU_1-2015.swf 300.3Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов