СТЕПЕН НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ТУРИЗЪМ И НА „БИЗНЕС ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ”

DLib Repository

СТЕПЕН НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ТУРИЗЪМ И НА „БИЗНЕС ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ”

Show full item record

Title: СТЕПЕН НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ТУРИЗЪМ И НА „БИЗНЕС ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ”
Author: Горчева, Таня
Abstract: Темата за интернационализацията в сферата на туристическия бизнес у нас е актуална и същевременно сложна и дискусионна, тъй като е обвързана както с процесите на трансформиране на националната икономика, така и с процесите на интеграция. Търсенето на обективни аргументи за установяване степента на интернационализация в рамките на българския туристически бизнес е сериозна мотивация, при което проблемите и трудностите в развитието трябва да се разглеждат паралелно с постиженията и традициите в тази сфера. При това следва степента на интернационализация на бизнес дестинацията да се разграничава от интернационализацията на конкретния бизнес, макар те да се обуславят взаимно. По тази причина целта на настоящото изследване се състои в разкриване степента на интернационализацията на туристическия бизнес у нас и на България като „бизнес дестинация”, вземайки под внимание характера на бизнес средата у нас, прилагайки метода за установяване на специфичните предимства на бизнеса и тези на „бизнес дестинацията”.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1386
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
26_split_BU_2-2011.swf 611.7Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов