ЗА ЛОГИЧЕСКАТА ОС ПРИ КОНФИГУРАЦИЯТА НА ИНДИВИДУАЛНИЯ СМЕТКОПЛАН В ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

DLib Repository

ЗА ЛОГИЧЕСКАТА ОС ПРИ КОНФИГУРАЦИЯТА НА ИНДИВИДУАЛНИЯ СМЕТКОПЛАН В ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Show full item record

Title: ЗА ЛОГИЧЕСКАТА ОС ПРИ КОНФИГУРАЦИЯТА НА ИНДИВИДУАЛНИЯ СМЕТКОПЛАН В ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
Author: Атанасов, Атанас
Abstract: статията се изследва логическата ос при конфигурацията на индивидуалния сметкоплан в юридическите лица с нестопанска цел. Анализират се нейните особености. Прави се опит за изграждане на индивидуален сметкоплан, като се очертават основните му сходства и различия с такъв, използван за пред- приятията със стопанска дейност. Изяснява се ролята и значението на сметкоплана за счетоводното отчитане в проучваните предприятия.Достига се до извода, че съставянето на индивидуален сметкоплан в юридическите лица с нестопанска цел е съществена част от счетоводната политика и важен елемент от организацията на счетоводството им. Това е предпоставка за изграждане на стройна и адекватна счетоводна система за своевременно, пълно обхващане на имущественото и финансовото състояние на тези предприятия в статика и динамика.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1395
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
6_split_BU_2-2012.swf 182.2Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов