ЗА ЛОГИЧЕСКАТА ОС ПРИ КОНФИГУРАЦИЯТА НА ИНДИВИДУАЛНИЯ СМЕТКОПЛАН В ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

DSpace/Manakin хранилище

ЗА ЛОГИЧЕСКАТА ОС ПРИ КОНФИГУРАЦИЯТА НА ИНДИВИДУАЛНИЯ СМЕТКОПЛАН В ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ЗА ЛОГИЧЕСКАТА ОС ПРИ КОНФИГУРАЦИЯТА НА ИНДИВИДУАЛНИЯ СМЕТКОПЛАН В ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
Автор: Атанасов, Атанас
Резюме: статията се изследва логическата ос при конфигурацията на индивидуалния сметкоплан в юридическите лица с нестопанска цел. Анализират се нейните особености. Прави се опит за изграждане на индивидуален сметкоплан, като се очертават основните му сходства и различия с такъв, използван за пред- приятията със стопанска дейност. Изяснява се ролята и значението на сметкоплана за счетоводното отчитане в проучваните предприятия.Достига се до извода, че съставянето на индивидуален сметкоплан в юридическите лица с нестопанска цел е съществена част от счетоводната политика и важен елемент от организацията на счетоводството им. Това е предпоставка за изграждане на стройна и адекватна счетоводна система за своевременно, пълно обхващане на имущественото и финансовото състояние на тези предприятия в статика и динамика.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1395
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
6_split_BU_2-2012.swf 182.2Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов