ИНФОРМАЦИОННИ ВРЪЗКИ МЕЖДУ ОТЧЕТА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ И ТЕКУЩОТО СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

DLib Repository

ИНФОРМАЦИОННИ ВРЪЗКИ МЕЖДУ ОТЧЕТА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ И ТЕКУЩОТО СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Show full item record

Title: ИНФОРМАЦИОННИ ВРЪЗКИ МЕЖДУ ОТЧЕТА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ И ТЕКУЩОТО СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Author: Андреев, Иван
Abstract: Настоящата научна статия разкрива информационната същност на Отчета за паричните потоци, характеризиращ състоянието и измененията на паричните средства, постъпленията и плащанията на предприятието за определен времеви период. Размерът и динамиката на посочените обекти са основен показател за финансовото състояние на всеки стопански субект. Представени са два подхода за практическо съставяне на Отчета за паричните потоци и са очертани възможности за информационни релации между него и текущото счетоводно отчитане дейността на предприятието.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1398
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
20_split_BU_2-2012.swf 404.6Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов