СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ПРОДУКЦИЯ

DLib Repository

СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ПРОДУКЦИЯ

Show full item record

Title: СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ПРОДУКЦИЯ
Author: Герганов, Георги
Abstract: В статията се анализират постановките в счетоводните стандарти № 41 „Селско стопанство” и № 2 „Отчитане на стоково-материалните запаси” при определяне и оценяване на земеделската продукция и влиянието на оценките при формиране на финансовия резултат за отчетния период. При практическото прилагане на посочените стандарти се проявяват противоречия в текстове, регламентиращи преобразуването на счетоводния финансов резултат за данъчни цели. С конкретен пример се характеризира логическата последователност при данъчното третиране на разликите, проявили се при оценяването на продукцията при първоначално признаване и в края на годината.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1400
Date: 2013


Files in this item

Files Size Format View
20_split_BU_1-2013.swf 267.7Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов