РАЗВИТИЕ И СЪСТОЯНИЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ АГРОПАЗАРИ

DLib Repository

РАЗВИТИЕ И СЪСТОЯНИЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ АГРОПАЗАРИ

Show full item record

Title: РАЗВИТИЕ И СЪСТОЯНИЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ АГРОПАЗАРИ
Author: Любенов, Любомир
Abstract: Целта на изследването е да се очертаят някои основни тенденции в развитието и състоянието на съвременните глобални и Български агро- пазари. Изследването обхваща настъпващите промени в агропазарите. Анализът на протичащите трансформации включва състоянието и динамиката на глобалните им размери, влиянието на социални,технологични и др. фактори. Анализирани са ГМО, биологичните и онлайн пазарите на земеделски продукти, по отношение на техните перспективи на развитие в глобален план и на национално ниво - България. Установено е, че като цяло тенденциите на нарастване на агропазарите – конвенционални,биологични,за генетично модифицирани храни и онлайн са в резултат на трансформации в общественото и технологичното развитие. Констатирано е значително изоставане на българските агропазари спрямо тенденциите и развитието на световните агропазари. Установено е силно несъответствие – предвид развитието на агробизнеса в България през последното десетилетие и значително по-слабото развитие на националните агропазари, инфраструктурата и пазарните отношения. Земеделските предприятия у нас имат затруднен достъп до агропазарите. Налице са съществени трудности, свързани с реализацията на земеделската продукция, произведена в България.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1408
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
46_split_BU_2-2015.swf 259.5Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов