ВЪРХУ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА ЕКОСИСТЕМНИТЕ ПОЛЗИ

DLib Repository

ВЪРХУ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА ЕКОСИСТЕМНИТЕ ПОЛЗИ

Show full item record

Title: ВЪРХУ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА ЕКОСИСТЕМНИТЕ ПОЛЗИ
Author: Николова, Марина
Abstract: Съхранената природа означава съхранена почва, води, въздух, природни ресурси – т.е. животът на планетата. Именно чистата природа е не само предпоставка, но и ценен капитал за развитие на успешен бизнес – екотуризъм, биоземеделие, устойчиво горско стопанство и др. Предприемането на управленски решения, свързани с прилагането на природосъобразни методи на производство в нашата страна, от една страна, е възможност за управляване на екосистемите (и изобщо – на биоразнообразието). От друга страна, екосистемите предоставят широк спектър от полезни услуги, като подобряват качеството на човешкия живот и създават възможности за дългосрочното благополучие на хората. Стойността на екосистемните услуги ще нараства все повече в бъдеще, главно поради загубата на екосистеми. На тази основа все повече изпъква необходимостта от остойностяване на услугите, които ние хората потребяваме от функционирането на екосистемите. Съзнателното управление на природния капитал и екосистемните услуги води до увеличаване на социалната и икономическата устойчивост не само на регионално, национално, но и на европейско и световно равнище.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1409
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
67_split_BU_2-2015.swf 553.3Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов