ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПОВЕДЕНЧЕСКИТЕ ФИНАНСИ ПРИ МОДЕЛИРАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА РИСКОВА ПРЕМИЯ НА АКЦИИТЕ

DSpace/Manakin хранилище

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПОВЕДЕНЧЕСКИТЕ ФИНАНСИ ПРИ МОДЕЛИРАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА РИСКОВА ПРЕМИЯ НА АКЦИИТЕ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПОВЕДЕНЧЕСКИТЕ ФИНАНСИ ПРИ МОДЕЛИРАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА РИСКОВА ПРЕМИЯ НА АКЦИИТЕ
Автор: Павлов, Цветан
Резюме: В разработката се търси правдоподобно обяснение за величи- ната на рисковата премия на акциите, чрез моделиране на водещи поведенчески концепции в условията на българския капиталов пазар. Първоначално е изведена справедливата рискова премия на акциите, посредством базов неокласи- чески равновесен моделq основан на потреблението. След това се прави сравнение между справедливата и емпиричната рискова премия, което показва, че изисканата от инвеститорите компенсация за притежаването на български акции не може да бъде рационално обяснена, т.е. на БФБ съществува т. нар. пъзел с рисковата премия на акциите. На тази основа е приложен поведенчески модел, базиран на две широко известни специфики на човешкото поведение в условията на риск и несигурност – склонността към избягване на загубите и тясното рамкиране. При заложени разумни нива на рискова непоносимост и склонност към избягване на загубите, апробираният поведенчески модел успява да генерира близки до емпиричните нива на сравнително безрискова доходност и пазарна възвръщаемост.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1410
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
96_split_BU_2-2015.swf 529.9Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов