ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПОВЕДЕНЧЕСКИТЕ ФИНАНСИ ПРИ МОДЕЛИРАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА РИСКОВА ПРЕМИЯ НА АКЦИИТЕ

DLib Repository

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПОВЕДЕНЧЕСКИТЕ ФИНАНСИ ПРИ МОДЕЛИРАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА РИСКОВА ПРЕМИЯ НА АКЦИИТЕ

Show full item record

Title: ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПОВЕДЕНЧЕСКИТЕ ФИНАНСИ ПРИ МОДЕЛИРАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА РИСКОВА ПРЕМИЯ НА АКЦИИТЕ
Author: Павлов, Цветан
Abstract: В разработката се търси правдоподобно обяснение за величи- ната на рисковата премия на акциите, чрез моделиране на водещи поведенчески концепции в условията на българския капиталов пазар. Първоначално е изведена справедливата рискова премия на акциите, посредством базов неокласи- чески равновесен моделq основан на потреблението. След това се прави сравнение между справедливата и емпиричната рискова премия, което показва, че изисканата от инвеститорите компенсация за притежаването на български акции не може да бъде рационално обяснена, т.е. на БФБ съществува т. нар. пъзел с рисковата премия на акциите. На тази основа е приложен поведенчески модел, базиран на две широко известни специфики на човешкото поведение в условията на риск и несигурност – склонността към избягване на загубите и тясното рамкиране. При заложени разумни нива на рискова непоносимост и склонност към избягване на загубите, апробираният поведенчески модел успява да генерира близки до емпиричните нива на сравнително безрискова доходност и пазарна възвръщаемост.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1410
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
96_split_BU_2-2015.swf 529.9Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов