НЯКОИ НАСОКИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ

DLib Repository

НЯКОИ НАСОКИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ

Show full item record

Title: НЯКОИ НАСОКИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ
Author: Вечев, Венцислав
Abstract: Приходите във всяко предприятие (в т.ч. и банковото) са индикатор за ефективността от осъществяване на дейността му. В търговските банки основната част от генерираните приходи са финансови (приходи от лихви, такси, комисиони, от валутни операции и др), което е следствие от характера на дейността им.Работейки в условията на финансова криза и непрекъсната конкурентна борба помежду си, банковите предприятия следва да вземат правилни и своевременни решения относно оптимизиране на портфейлите от ценни книжа, кредитните експозиции към определени икономически сектори и др. Основната цел, която търговските банки преследват в резултат на тези и други действия е реализирането на висока доходност от предлаганите банкови продукти и повишаване на ефективността от дейността като цяло. За целта е необходимо същите да разполагат с качествен информационен продукт, позволяващ извършването на оценка на текущото финансово състояние и възможностите за прогнозиране на бъдещи рискове. Тази информация се получава от системата на счетоводството.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1428
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
54_split_BU_2-2012.swf 128.3Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов