КАЛКУЛИРАНЕ НА СЕБЕСТОЙНОСТ ИЛИ УСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДНА СПРАВЕДЛИВА ЦЕНА ЗА КИЛОГРАМ ЖИВО ТЕГЛО НА ЖИВОТНИТЕ ОТ ОПРЕДЕЛЕНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (ТЕОРЕТИКО - МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ)

DLib Repository

КАЛКУЛИРАНЕ НА СЕБЕСТОЙНОСТ ИЛИ УСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДНА СПРАВЕДЛИВА ЦЕНА ЗА КИЛОГРАМ ЖИВО ТЕГЛО НА ЖИВОТНИТЕ ОТ ОПРЕДЕЛЕНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (ТЕОРЕТИКО - МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ)

Show full item record

Title: КАЛКУЛИРАНЕ НА СЕБЕСТОЙНОСТ ИЛИ УСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДНА СПРАВЕДЛИВА ЦЕНА ЗА КИЛОГРАМ ЖИВО ТЕГЛО НА ЖИВОТНИТЕ ОТ ОПРЕДЕЛЕНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (ТЕОРЕТИКО - МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ)
Author: Михайлова, Румяна
Abstract: Обект на изследване в статията са проблемите по определяне на средната справедлива цена на килограм живо тегло на животните от определена възрастова група. Доразвити са конкретни теоретико-методични постановки, като за база е използвана информация от практиката. Обоснована е възможността за прилагане в практиката на изискванията на Счетоводен стандарт 41 Селско стопанство за отчитане по справедлива стойност на биологичните активи и на селскостопанската продукция. Предложен е модел, които дава възможност да се определи цената на обекта, подлежащ на отчитане, и на тази основа да се получи информация за нуждите на управлението.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1431
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
65_split_BU_2-2012.swf 223.2Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов