КАЛКУЛИРАНЕ НА СЕБЕСТОЙНОСТ ИЛИ УСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДНА СПРАВЕДЛИВА ЦЕНА ЗА КИЛОГРАМ ЖИВО ТЕГЛО НА ЖИВОТНИТЕ ОТ ОПРЕДЕЛЕНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (ТЕОРЕТИКО - МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ)

DSpace/Manakin хранилище

КАЛКУЛИРАНЕ НА СЕБЕСТОЙНОСТ ИЛИ УСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДНА СПРАВЕДЛИВА ЦЕНА ЗА КИЛОГРАМ ЖИВО ТЕГЛО НА ЖИВОТНИТЕ ОТ ОПРЕДЕЛЕНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (ТЕОРЕТИКО - МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ)

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: КАЛКУЛИРАНЕ НА СЕБЕСТОЙНОСТ ИЛИ УСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДНА СПРАВЕДЛИВА ЦЕНА ЗА КИЛОГРАМ ЖИВО ТЕГЛО НА ЖИВОТНИТЕ ОТ ОПРЕДЕЛЕНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (ТЕОРЕТИКО - МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ)
Автор: Михайлова, Румяна
Резюме: Обект на изследване в статията са проблемите по определяне на средната справедлива цена на килограм живо тегло на животните от определена възрастова група. Доразвити са конкретни теоретико-методични постановки, като за база е използвана информация от практиката. Обоснована е възможността за прилагане в практиката на изискванията на Счетоводен стандарт 41 Селско стопанство за отчитане по справедлива стойност на биологичните активи и на селскостопанската продукция. Предложен е модел, които дава възможност да се определи цената на обекта, подлежащ на отчитане, и на тази основа да се получи информация за нуждите на управлението.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1431
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
65_split_BU_2-2012.swf 223.2Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов