ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ОТЧИТАНЕТО НА РАЗХОДИТЕ ПО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ С ЛИЧНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА

DLib Repository

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ОТЧИТАНЕТО НА РАЗХОДИТЕ ПО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ С ЛИЧНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА

Show full item record

Title: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ОТЧИТАНЕТО НА РАЗХОДИТЕ ПО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ С ЛИЧНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА
Author: Кънева, Тотка
Abstract: Специфичният характер на разходите по обезпечаване на хората с увреждания с лични технически помощни средства и медицински изделия, поражда проблеми при осъществяване на отчетно-информационния процес и отправят предизвикателство към теоретичните и практически аспекти на счетоводството в тази област. Тяхното изследване изисква съобразяването с особеностите и характера на разходите по обезпечаване на хората с увреждане с лични технически помощни средства. Те трябва да се вземат под внимание при процедурата по отпускането и усвояването на средствата.Хората с трайни увреждания, съобразно своите потребности, имат право на целеви помощи и облекчения. От осигурителните фондове, се предоставят средства за обезщетение, помощи и пенсии.Първият аспект, по отношение на счетоводното отчитане на разходите по предоставянето на целеви помощи за снабдяването на хората с увреждания с лични технически помощни средства, приспособления и съоръжения, се поражда от факта, че същите се финансират от от Агенцията за хора с увреждания, а фактическите разходи по отпускане на целевата помощ за обезпечаване се осъществява от Дирекция “Социално подпомагане” по местоживеене на лицето.Проблемът възниква от факта, че една е институцията, осигуряваща средствата,а друг е реалният изпълнител на обезпечаването със средства.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1434
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
80_split_BU_2-2012.swf 185.7Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов