ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ОТЧИТАНЕТО НА РАЗХОДИТЕ ПО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ С ЛИЧНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА

DSpace/Manakin хранилище

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ОТЧИТАНЕТО НА РАЗХОДИТЕ ПО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ С ЛИЧНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ОТЧИТАНЕТО НА РАЗХОДИТЕ ПО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ С ЛИЧНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА
Автор: Кънева, Тотка
Резюме: Специфичният характер на разходите по обезпечаване на хората с увреждания с лични технически помощни средства и медицински изделия, поражда проблеми при осъществяване на отчетно-информационния процес и отправят предизвикателство към теоретичните и практически аспекти на счетоводството в тази област. Тяхното изследване изисква съобразяването с особеностите и характера на разходите по обезпечаване на хората с увреждане с лични технически помощни средства. Те трябва да се вземат под внимание при процедурата по отпускането и усвояването на средствата.Хората с трайни увреждания, съобразно своите потребности, имат право на целеви помощи и облекчения. От осигурителните фондове, се предоставят средства за обезщетение, помощи и пенсии.Първият аспект, по отношение на счетоводното отчитане на разходите по предоставянето на целеви помощи за снабдяването на хората с увреждания с лични технически помощни средства, приспособления и съоръжения, се поражда от факта, че същите се финансират от от Агенцията за хора с увреждания, а фактическите разходи по отпускане на целевата помощ за обезпечаване се осъществява от Дирекция “Социално подпомагане” по местоживеене на лицето.Проблемът възниква от факта, че една е институцията, осигуряваща средствата,а друг е реалният изпълнител на обезпечаването със средства.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1434
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
80_split_BU_2-2012.swf 185.7Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов