БИЗНЕС КОМБИНАЦИИ И КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

DSpace/Manakin хранилище

БИЗНЕС КОМБИНАЦИИ И КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: БИЗНЕС КОМБИНАЦИИ И КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
Автор: Крумова, Диана
Резюме: Бизнес комбинациите са свързани с обединяването на отделни предприятия в една стопанска единица под някаква форма. Бизнес комбинацията придобиване на разграничими нетни активи, при която придобитото предприятие обикновенопрекратява юридическата си самостоятелност, т. е. става част от придобиващото го предприятие, ораждапреобразуване. Вторият вид бизнес комбинация – придобиване на капитала на друго предприятие, при която придобитото запазва юридическата си самостоятелност и се превръща в дъщерно, а придобиващото става предприятие майка по отношение на придобитото, поражда консолидация. Това придобиване може да се извърши по два модела: чрез придобиване на 100 % от капитала на дъщерното предприятие и чрез придобиване на част от капитала на придобитото предприятие, която осигурява контрол на придобиващото, при наличие на малцинствено участие.Предприятието, което е инвестирало капитал в дъщерното предприятие, предоставя полезна информация на управлението относно резултатите и перспективността на инвестицията, посредством консолидираните финансови отчети на икономическата група.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1437
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
97_split_BU_2-2012.swf 669.4Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов