БИЗНЕС КОМБИНАЦИИ И КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

DLib Repository

БИЗНЕС КОМБИНАЦИИ И КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

Show full item record

Title: БИЗНЕС КОМБИНАЦИИ И КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
Author: Крумова, Диана
Abstract: Бизнес комбинациите са свързани с обединяването на отделни предприятия в една стопанска единица под някаква форма. Бизнес комбинацията придобиване на разграничими нетни активи, при която придобитото предприятие обикновенопрекратява юридическата си самостоятелност, т. е. става част от придобиващото го предприятие, ораждапреобразуване. Вторият вид бизнес комбинация – придобиване на капитала на друго предприятие, при която придобитото запазва юридическата си самостоятелност и се превръща в дъщерно, а придобиващото става предприятие майка по отношение на придобитото, поражда консолидация. Това придобиване може да се извърши по два модела: чрез придобиване на 100 % от капитала на дъщерното предприятие и чрез придобиване на част от капитала на придобитото предприятие, която осигурява контрол на придобиващото, при наличие на малцинствено участие.Предприятието, което е инвестирало капитал в дъщерното предприятие, предоставя полезна информация на управлението относно резултатите и перспективността на инвестицията, посредством консолидираните финансови отчети на икономическата група.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1437
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
97_split_BU_2-2012.swf 669.4Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов