НЯКОИ АСПЕКТИ НА ЦЕНИТЕ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО В СТРОИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

DSpace/Manakin хранилище

НЯКОИ АСПЕКТИ НА ЦЕНИТЕ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО В СТРОИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: НЯКОИ АСПЕКТИ НА ЦЕНИТЕ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО В СТРОИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ
Автор: Чиприянова, Галина
Резюме: В статията са изследвани въпросите за цените и ценообразуването в строителното предприятие. Анализирана е същността на цената на строителната продукция като стойност в парична форма и като отражение на условията, при които тя се реализира. Изследвани са основните функции, които цената изпълнява по отношение на продукцията на строителното предприятие. Особено внимание се отделя на методите на ценообразуване, приложими както в практиката на всички предприятия, така и (в частност) в предприятията от строителния сектор. Представени са регламентираните в МСС 11 Договори за строителство и СС 11 Договори за строителство – Договор на база твърда цена и Договор на база “разходи плюс”. Разгледани са по-често използваните, с оглед изискванията на практиката, варианти на индивидуални цени в строителния сектор.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1441
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
117_split_BU_2-2012.swf 224.5Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов