НЯКОИ АСПЕКТИ НА ЦЕНИТЕ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО В СТРОИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

DLib Repository

НЯКОИ АСПЕКТИ НА ЦЕНИТЕ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО В СТРОИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

Show full item record

Title: НЯКОИ АСПЕКТИ НА ЦЕНИТЕ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО В СТРОИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ
Author: Чиприянова, Галина
Abstract: В статията са изследвани въпросите за цените и ценообразуването в строителното предприятие. Анализирана е същността на цената на строителната продукция като стойност в парична форма и като отражение на условията, при които тя се реализира. Изследвани са основните функции, които цената изпълнява по отношение на продукцията на строителното предприятие. Особено внимание се отделя на методите на ценообразуване, приложими както в практиката на всички предприятия, така и (в частност) в предприятията от строителния сектор. Представени са регламентираните в МСС 11 Договори за строителство и СС 11 Договори за строителство – Договор на база твърда цена и Договор на база “разходи плюс”. Разгледани са по-често използваните, с оглед изискванията на практиката, варианти на индивидуални цени в строителния сектор.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1441
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
117_split_BU_2-2012.swf 224.5Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов