ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ – ИНДИВИДУАЛНО ИЛИ КОЛЕКТИВНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕНСИОННИЯ ФОНД

DLib Repository

ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ – ИНДИВИДУАЛНО ИЛИ КОЛЕКТИВНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕНСИОННИЯ ФОНД

Show full item record

Title: ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ – ИНДИВИДУАЛНО ИЛИ КОЛЕКТИВНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕНСИОННИЯ ФОНД
Author: Ерусалимов, Румен; Илиева, Таня
Abstract: В теорията и практиката на пенсионното осигуряване са познати и се прилагат три финансовопокривни системи: разходопокривна, капиталопокривна и ремийнопокривна. Тези системи показват по какъв начин текущите разходи за пенсии ще бъдат разпределени както във времето, така и върху осигурените лица. Общото между тях е, че са изградени на база голяма осигурителна съвкупност и на принципа на взаимопомощ и солидарност между участниците в нея. При разходопокривната и капиталопокривната системи солидарността обхваща всички възрастови генерации, докато при премийнопокривната система, принципът на взаимопомощ се простира само върху отделната възрастова генерация.Някои от разпоредбите в Кодекса за социално осигуряване правят невъзможно прилагането на нито една от изброените финансови системи в допълнителното пенсионно осигуряване. Това силно затруднява актюерските изчисления и ефективното разпределение на средствата от натрупаните пенсионни фондове.Получените резултати от разработения в изложението числов пример недвусмислено показват, че е необходимо преосмисляне на някои текстове в Кодекса за социално осигуряване и вследствие на това преминаване от индиви-дуално към колективно разпределение на пенсионните фондове от допълнителното пенсионно осигуряване.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1449
Date: 2013


Files in this item

Files Size Format View
38_split_BU_2-2013.swf 485.4Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов