ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО РЕШЕНИЕ НА „АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПЕТИ И ШЕСТИ ЕНЕРГОБЛОК

DLib Repository

ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО РЕШЕНИЕ НА „АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПЕТИ И ШЕСТИ ЕНЕРГОБЛОК

Show full item record

Title: ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО РЕШЕНИЕ НА „АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПЕТИ И ШЕСТИ ЕНЕРГОБЛОК
Author: Стънгачева, Нели
Abstract: В съвременни условия на динамично променящи се контури на макроикономическата и законовата среда, въпросът, кореспондиращ с ефектив-ността на инвестиционното решение за продължаване експлоатационния срок на пети и шести енергоблок на единственото предприятие в Република България, използващо ядрената енергия в технологичния процес по производството на електроенергия, е повече от актуален. Изхождайки от факта, че реализирането на всяка инвестиция е изключително важна предпоставка за обезпечаване ос-новната фирмена цел, при рационално използване на източниците за финанси-ране, поведението на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД безспорно се прецизира по презумп-цията на императивната норма на българското законодателство и в унисон с приоритетите на стратегия „Европа 2020”, ориентирани към постигане на устой-чив растеж чрез насърчаването на ресурсно по-ефективна, по-устойчива и по-конкурентоспособна икономика.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1452
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
6.swf 270.2Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов