ЗНАЧИМОСТТА НА РИСКОВИЯ ПРИЗНАК „ПОЛ” ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ТАРИФИ В ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕТО

DSpace/Manakin хранилище

ЗНАЧИМОСТТА НА РИСКОВИЯ ПРИЗНАК „ПОЛ” ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ТАРИФИ В ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕТО

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ЗНАЧИМОСТТА НА РИСКОВИЯ ПРИЗНАК „ПОЛ” ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ТАРИФИ В ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕТО
Автор: Ерусалимов, Румен
Резюме: Калкулирането на застрахователната премия зависи от оценката, която застрахователите правят на риска, лихвата и разноските. Справедливото разпределение на общата за съвкупността загуба зависи от класификацията на застрахованите обекти според най- важните за съответната застраховка рискови признаци. На тази основа могат да се направят актюерските изчисления, които да отразят поеманите от застрахователите задължения, и тяхното разпределение върху застрахованата съвкупност, посредством калкулираните застрахователни премии. Възрастта и полът на застрахованите се приемат като основни рискови признаци, според които животозастрахователните дружества правят своята рискова класификация. На тази база те диференцират застрахователните вноски, което е предпоставка за справедливо разпределение на общото за съв- купността застрахователно плащане. Решение на Съда на Европейския съюз забрани рисковия признак „пол” да бъде отчитан при изграждането на застрахо- вателните тарифи. Това решение предизвика множество коментари относно неговата правилност и последствия. Затова в настоящата разработка се прави оценка на значимостта на рисковия признак „пол”, при изграждане на застрахователни тарифи в животозастраховането. Достигнатите изводи и заключения са онагледени с разработен пример по конкретна животозастраховка.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1453
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
23_split_BU_3-2012.swf 175.9Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов