Собствените търговски марки на търговските вериги - източник на конкуретно предимство

DLib Repository

Собствените търговски марки на търговските вериги - източник на конкуретно предимство

Show full item record

Title: Собствените търговски марки на търговските вериги - източник на конкуретно предимство
Author: Божинова, марияна
Abstract: В съвременните пазарни условия все повече нараства мощта на търговските вериги в каналите за реализация на потребителски стоки. Същевременно се изостря и конкуренцията помежду им. Търговските вериги перманентно изследват и идентифицират източниците на конкурентни предимства с цел да се възползват от тях. Настоящата статия се фокусира върху собствените марки на търговците, като важен източник на конкурентно предимство. Базирайки се на емпирични данни, се изследва зависимостта между степента на концентрация на търговията на дребно и дела на стоките със собствени търговски марки. Очертават се факторите, способстващи проникването на пазара на стоки под собствени марки на търговците. Дискутират се ползите за търговците, производителите и потребителите от развитието на такива марки. Теоретичните съждения са подкрепени с примери от бизнес практиката на търговските вериги.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1456
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
35_split_BU_3-2012.swf 235.8Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов