МОДЕЛИ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАПАСИТЕ ВЪВ ФИРМАТА

DSpace/Manakin хранилище

МОДЕЛИ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАПАСИТЕ ВЪВ ФИРМАТА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: МОДЕЛИ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАПАСИТЕ ВЪВ ФИРМАТА
Автор: Павлов, Антон
Резюме: В статията се прави системен преглед на съвременните кон-цепции за планиране и управление на запасите във фирмата. Последователно се изясняват същността и базовите принципи на технологията за управление на фирмените запаси. След това се извършва детайлна характеристика на детер-министичните и стохастичните количествени модели, които са най-често използ-вани за тази цел в сферата на финансовата теория и практика. Достига се до изводите, че детерминистичните модели са лесни за прилагане, но техният най-голям недостатък е, че могат да бъдат прилагани само за един вид материален запас. От друга страна, стохастичните модели са много по-усложнение, но могат да бъдат прилагани за всички фирмени запаси, което води и до по-голямата им гъвкавост и приложимост.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1457
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
8.swf 402.2Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов