МОДЕЛИ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАПАСИТЕ ВЪВ ФИРМАТА

DLib Repository

МОДЕЛИ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАПАСИТЕ ВЪВ ФИРМАТА

Show full item record

Title: МОДЕЛИ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАПАСИТЕ ВЪВ ФИРМАТА
Author: Павлов, Антон
Abstract: В статията се прави системен преглед на съвременните кон-цепции за планиране и управление на запасите във фирмата. Последователно се изясняват същността и базовите принципи на технологията за управление на фирмените запаси. След това се извършва детайлна характеристика на детер-министичните и стохастичните количествени модели, които са най-често използ-вани за тази цел в сферата на финансовата теория и практика. Достига се до изводите, че детерминистичните модели са лесни за прилагане, но техният най-голям недостатък е, че могат да бъдат прилагани само за един вид материален запас. От друга страна, стохастичните модели са много по-усложнение, но могат да бъдат прилагани за всички фирмени запаси, което води и до по-голямата им гъвкавост и приложимост.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1457
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
8.swf 402.2Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов