ПРАКТИКОПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА СЧЕТОВОДНОТО БЮДЖЕТИРАНЕ

DSpace/Manakin хранилище

ПРАКТИКОПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА СЧЕТОВОДНОТО БЮДЖЕТИРАНЕ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ПРАКТИКОПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА СЧЕТОВОДНОТО БЮДЖЕТИРАНЕ
Автор: Чиприянова, Галина
Резюме: За разлика от българската, в световната счетоводна теория и практика счетоводството, бюджетирането и анализът съществуват като едно цяло. Ситуацията у нас през последните години наложи един нов поглед към бюджетирането в предприятията. Управляващите имат вече нужда от план за дейността на предприятието за предстоящия и бъдещите отчетни периоди и от възможност за обвързване на фирменото планиране с процеса за определяне степента на изпълнение на дейността. Счетоводният персонал изпита по-силна потребност от определяне на бюджетни показатели и от съпоставяне на фактическите показатели с бюджетните. Така у нас постепенно се заговори за „счетоводно бюджетиране“. С него се асоциира процеса на определяне на количествено и стойностно изражение на продажбите,производството, разходите, инвестициите в нетекущи материални и нематериални активи, текущите активи и пасиви, па- ричните постъпления и плащания и други. Крайният резултат или т. нар. продукт от процеса на бюджетиране намира израз на хартиен носител в документ с наименованието „бюджет“ (план).
URI: http://hdl.handle.net/10610/1460
Дата: 2013


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
61_split_BU_2-2013.swf 346.0Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов