ПРАКТИКОПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА СЧЕТОВОДНОТО БЮДЖЕТИРАНЕ

DLib Repository

ПРАКТИКОПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА СЧЕТОВОДНОТО БЮДЖЕТИРАНЕ

Show full item record

Title: ПРАКТИКОПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА СЧЕТОВОДНОТО БЮДЖЕТИРАНЕ
Author: Чиприянова, Галина
Abstract: За разлика от българската, в световната счетоводна теория и практика счетоводството, бюджетирането и анализът съществуват като едно цяло. Ситуацията у нас през последните години наложи един нов поглед към бюджетирането в предприятията. Управляващите имат вече нужда от план за дейността на предприятието за предстоящия и бъдещите отчетни периоди и от възможност за обвързване на фирменото планиране с процеса за определяне степента на изпълнение на дейността. Счетоводният персонал изпита по-силна потребност от определяне на бюджетни показатели и от съпоставяне на фактическите показатели с бюджетните. Така у нас постепенно се заговори за „счетоводно бюджетиране“. С него се асоциира процеса на определяне на количествено и стойностно изражение на продажбите,производството, разходите, инвестициите в нетекущи материални и нематериални активи, текущите активи и пасиви, па- ричните постъпления и плащания и други. Крайният резултат или т. нар. продукт от процеса на бюджетиране намира израз на хартиен носител в документ с наименованието „бюджет“ (план).
URI: http://hdl.handle.net/10610/1460
Date: 2013


Files in this item

Files Size Format View
61_split_BU_2-2013.swf 346.0Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов