ВИДОВЕ ЙЕРАРХИЧНИ СТРУКТУРИ И УПРАВЛЕНСКИ РАЗХОДИ НА ИНОВАТИВНАТА СИСТЕМА В ПРЕДПРИЯТИЕТО

DLib Repository

ВИДОВЕ ЙЕРАРХИЧНИ СТРУКТУРИ И УПРАВЛЕНСКИ РАЗХОДИ НА ИНОВАТИВНАТА СИСТЕМА В ПРЕДПРИЯТИЕТО

Show full item record

Title: ВИДОВЕ ЙЕРАРХИЧНИ СТРУКТУРИ И УПРАВЛЕНСКИ РАЗХОДИ НА ИНОВАТИВНАТА СИСТЕМА В ПРЕДПРИЯТИЕТО
Author: Кочетков, Александър
Abstract: В статията се предлага нов подход към класифицирането на управленските структури в иновационната система на промишленото предприятие. На основата на анализ на литературни източници е аргументирана необходимостта от съставянето на нова класификация на типовете управленски структури. Обособени са неизследвани управленски структури и са определени някои от най-типичните им характеристики. Представена е концепция за управленските разходи в промишленото предприятие и възможните начини за тяхното намаляване. Направена е класификация на основни групи управленски разходи. Посочени са конкретни предложения за намаляване на разходите за мениджмънта, които се изразяват в следните направления: повишаване квалификацията на сътрудниците; промяна в специализацията на мениджърите; промяна на броя на мениджърите в йерархията; промяна на оптималната норма на управление; увеличаване скоростта на обмен на информационни потоци между изпълнителите и мениджърите; прегрупиране на архитектурата на йерархията; намаляване на разходите за организация на работното място.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1461
Date: 2014


Files in this item

Files Size Format View
18_split_BU_2-2014.swf 141.2Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов