ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ФОНДОВЕ КАТО ЕЛЕМЕНТ В СИСТЕМАТА НА ФИНАНСОВИЯ ПАЗАР

DLib Repository

ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ФОНДОВЕ КАТО ЕЛЕМЕНТ В СИСТЕМАТА НА ФИНАНСОВИЯ ПАЗАР

Show full item record

Title: ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ФОНДОВЕ КАТО ЕЛЕМЕНТ В СИСТЕМАТА НА ФИНАНСОВИЯ ПАЗАР
Author: Георгиев, Ангел
Abstract: Обект на изследване в статията са фондовете за колективно инвестиране в ценни книжа. Основната цел на изложението е позиционирането на инвестиционните фондове в системата на финансовия пазар. Това се извършва на база сравнителен анализ с основните видове финансови институции. Основният извод от изследването е, че фондовете за колективни инвестиции в ценни книжа са уникални субекти в рамките на финансовите пазари. В институционален план те се различават значимо дори от сродните им финансово-икономически структури, което ги прави самостоятелна финансова категория. Това потвърждава и статутът им на значим субект в рамките на паричните и капиталовите пазари.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1466
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
78_split_BU_3-2012.swf 245.3Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов