ДАНЪЧНИТЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ КАТО ФОРМА НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

DLib Repository

ДАНЪЧНИТЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ КАТО ФОРМА НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Show full item record

Title: ДАНЪЧНИТЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ КАТО ФОРМА НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Author: Герганов, Георги; Блажева, Виолета
Abstract: Жизненоважното значение на селскостопанското производство и преплитането на икономическите и биологическите процеси обуславят необхо-димостта от по-голяма държавна намеса при провеждане на аграрната политика в страната. Форми за проявление на тази политика са правителствената помощ, правителствените субсидии и дарения и данъчните облекчения (преференции). В статията се характеризират данъчните преференции като помощ за инвестиции в материални и нематериални активи на територията на земеделските стопанства, свързани с първичното селскостопанско производство. На тази база се посочват варианти на счетоводните записвания за отчитане на преотстъпения корпоративен данък, като се анализира влиянието върху финансовия резултат.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1467
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
10.swf 122.7Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов