ИЗМЕРВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ЛОЯЛНОСТ КЪМ ТЪРГОВСКАТА МАРКА ЧРЕЗ ЛИНЕЙНО СТРУКТУРНО МОДЕЛИРАНЕ

DLib Repository

ИЗМЕРВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ЛОЯЛНОСТ КЪМ ТЪРГОВСКАТА МАРКА ЧРЕЗ ЛИНЕЙНО СТРУКТУРНО МОДЕЛИРАНЕ

Show full item record

Title: ИЗМЕРВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ЛОЯЛНОСТ КЪМ ТЪРГОВСКАТА МАРКА ЧРЕЗ ЛИНЕЙНО СТРУКТУРНО МОДЕЛИРАНЕ
Author: Пентова, Емел
Abstract: Всеизвестно е, че лоялността към определена марка е латентно явление,което трудно се измерва. Изследователите се опират на три подхода за нейното измерване: (а) поведенчески, (б) отношение на потребителя към марката и (в) комбинация от тях. Целта на изследването е да се измери потребителската лоялност към марката в категорията „пасти за зъби”, като се използват линейно структурно моделиране и се предприема отношенческият подход за нейното измерване. Задачите са: първо, да се определят детерминантите (променливите), от които зависи лоялността към марката в категорията пасти за зъби;второ, да се изследва тяхното влияние върху основния конструкт, трето, да се заключи дали подобно измерване е достатъчно, за да се предприемат средносрочни и дългосрочни стратегии за увеличаване на лоялността към определена марка в сектора на бързообортни стоки
URI: http://hdl.handle.net/10610/1468
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
90_split_BU_3-2012.swf 254.2Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов