ИЗМЕРВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ЛОЯЛНОСТ КЪМ ТЪРГОВСКАТА МАРКА ЧРЕЗ ЛИНЕЙНО СТРУКТУРНО МОДЕЛИРАНЕ

DSpace/Manakin хранилище

ИЗМЕРВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ЛОЯЛНОСТ КЪМ ТЪРГОВСКАТА МАРКА ЧРЕЗ ЛИНЕЙНО СТРУКТУРНО МОДЕЛИРАНЕ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ИЗМЕРВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ЛОЯЛНОСТ КЪМ ТЪРГОВСКАТА МАРКА ЧРЕЗ ЛИНЕЙНО СТРУКТУРНО МОДЕЛИРАНЕ
Автор: Пентова, Емел
Резюме: Всеизвестно е, че лоялността към определена марка е латентно явление,което трудно се измерва. Изследователите се опират на три подхода за нейното измерване: (а) поведенчески, (б) отношение на потребителя към марката и (в) комбинация от тях. Целта на изследването е да се измери потребителската лоялност към марката в категорията „пасти за зъби”, като се използват линейно структурно моделиране и се предприема отношенческият подход за нейното измерване. Задачите са: първо, да се определят детерминантите (променливите), от които зависи лоялността към марката в категорията пасти за зъби;второ, да се изследва тяхното влияние върху основния конструкт, трето, да се заключи дали подобно измерване е достатъчно, за да се предприемат средносрочни и дългосрочни стратегии за увеличаване на лоялността към определена марка в сектора на бързообортни стоки
URI: http://hdl.handle.net/10610/1468
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
90_split_BU_3-2012.swf 254.2Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов