ПРОБЛЕМИ НА КАПИТАЛОВАТА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ФИРМИТЕ В БЪЛГАРИЯ

DLib Repository

ПРОБЛЕМИ НА КАПИТАЛОВАТА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ФИРМИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Show full item record

Title: ПРОБЛЕМИ НА КАПИТАЛОВАТА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ФИРМИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Author: Захариев, Андрей
Abstract: Целта на статията е да тества адаптирана за българските условия технология за оптимизиране на капиталовата структура на българските фирми върху основата на фундаментални фирмени показатели и борсови котировки в периода 2010 – 2013 г. Подобна технология дава отговор на редица въпроси и решава съществени проблеми пред бизнес практиката, свързана с изпълнението на основната цел пред финансовите мениджъри на българските фирми – максимализацията на акционерното богатство. Постигането на тази цел се основава върху развитие ефекта на финансовия лийвъридж върху печалбата на една акция и нейната борсова капитализация. Изследването установява цялостно подобряване на посткризисните лихвени условия при бизнес кредитирането на финансови институции към фирми у нас. В обхвата на изследването се идентифицират седемнадесет самостоятелни проблема в областта на приложната капиталова оптимизация, изискващи прецизна финансово-инвестиционна обосновка и адекватно решаване.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1470
Date: 2014


Files in this item

Files Size Format View
27_split_BU_2-2014.swf 687.9Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов