ОСОБЕНОСТИ НА ПАЗАРНО ПОВЕДЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ИНДУСТРИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

DLib Repository

ОСОБЕНОСТИ НА ПАЗАРНО ПОВЕДЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ИНДУСТРИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Show full item record

Title: ОСОБЕНОСТИ НА ПАЗАРНО ПОВЕДЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ИНДУСТРИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Author: Иванова, Зоя
Abstract: Сложната и динамична обстановка на стоковите пазари принуждава българските индустриални предприятия да търсят по-гъвкави и ефективни подходи, за да се адаптират своевременно към съвременните предизви-кателства. Индустриалните предприятия се стремят да демонстрират поведение, чрез което да запазят и разширят пазарните си позиции, да отговорят адекватно на измененията в потребителското търсене и да се противопоставят на нарастващата конкуренция. Целта на статията е, на базата на теоретични и емпирични проучвания, да се изследва пазарното поведение на българските индустриални предприятия и да се изведат специфичните му особености.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1473
Date: 2014


Files in this item

Files Size Format View
50_split_BU_2-2014.swf 305.0Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов