ОЧЕРТАВАНЕ НА ТВЪРДИ И МЕКИ ПАРТНЬОРСТВА В МЕЖДУНАРОДНИЯ БИЗНЕС

DLib Repository

ОЧЕРТАВАНЕ НА ТВЪРДИ И МЕКИ ПАРТНЬОРСТВА В МЕЖДУНАРОДНИЯ БИЗНЕС

Show full item record

Title: ОЧЕРТАВАНЕ НА ТВЪРДИ И МЕКИ ПАРТНЬОРСТВА В МЕЖДУНАРОДНИЯ БИЗНЕС
Author: Дамянов, Атанас
Abstract: Настоящото изследване е развито в две части. В първата част са лансирани възможни видове партньорства, като ударението е поставено върху деловите взаимоотношения. Приведен е и феноменът ТРР (Trans-pacific partnership). Изведени са характеристики на твърдо и меко партньорство. Във втората част е разработен инструментариум за анализ и оценка на партньорството. За тази цел са предложени две матрици. Едната е за изследване на проблема на междудържавно равнище с два вектора. Другата матрица разглежда междуфирменото партньорство, като съдържа три измерения: вид партньорство, степен на интернационализация и големина на фирмите.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1476
Date: 2014


Files in this item

Files Size Format View
71_split_BU_2-2014.swf 209.6Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов