ВЪЗМОЖНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНИТЕ ВРЪЗКИ В МЕЖДУНАРОДНИЯ БИЗНЕС

DSpace/Manakin хранилище

ВЪЗМОЖНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНИТЕ ВРЪЗКИ В МЕЖДУНАРОДНИЯ БИЗНЕС

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ВЪЗМОЖНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНИТЕ ВРЪЗКИ В МЕЖДУНАРОДНИЯ БИЗНЕС
Автор: Дамянов, Атанас
Резюме: В изследването е възприета тезата, че културата е „човешката част”(фактор) от международната среда, с нейните връзки и взаимоотношения.Разработката е жалонирана по следния начин:Част първа обхваща разсъждения за движещите сили на феномена мултикултурализъм. Поставени са и мостови фрагменти, насочващи вниманието към микроравнище. Във втората част ударението е поставено върху релацията: „Форми на международен бизнес – Риск от пресичане на култури”. Изградена е двувекторна матрица за изследване на тази релация.В част трета са приведени три актуални изследвания на HBS. Стига се до извода, че се преминава от класическа към неокласическа визия за развитието на международния бизнес, разсъждавано е и за „култура на конкурентите”.Накрая, вместо заключение е конструирана синтезирана теоретична схема за изследване състоянието и осъществяването на международните връзки.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1479
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
5_split_BU_4-2012.swf 383.5Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов