ВЪЗМОЖНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНИТЕ ВРЪЗКИ В МЕЖДУНАРОДНИЯ БИЗНЕС

DLib Repository

ВЪЗМОЖНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНИТЕ ВРЪЗКИ В МЕЖДУНАРОДНИЯ БИЗНЕС

Show full item record

Title: ВЪЗМОЖНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНИТЕ ВРЪЗКИ В МЕЖДУНАРОДНИЯ БИЗНЕС
Author: Дамянов, Атанас
Abstract: В изследването е възприета тезата, че културата е „човешката част”(фактор) от международната среда, с нейните връзки и взаимоотношения.Разработката е жалонирана по следния начин:Част първа обхваща разсъждения за движещите сили на феномена мултикултурализъм. Поставени са и мостови фрагменти, насочващи вниманието към микроравнище. Във втората част ударението е поставено върху релацията: „Форми на международен бизнес – Риск от пресичане на култури”. Изградена е двувекторна матрица за изследване на тази релация.В част трета са приведени три актуални изследвания на HBS. Стига се до извода, че се преминава от класическа към неокласическа визия за развитието на международния бизнес, разсъждавано е и за „култура на конкурентите”.Накрая, вместо заключение е конструирана синтезирана теоретична схема за изследване състоянието и осъществяването на международните връзки.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1479
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
5_split_BU_4-2012.swf 383.5Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов