ЕФЕКТИВНОСТ ЧРЕЗ РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА БАНКОВОТО УПРАВЛЕНИЕ

DLib Repository

ЕФЕКТИВНОСТ ЧРЕЗ РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА БАНКОВОТО УПРАВЛЕНИЕ

Show full item record

Title: ЕФЕКТИВНОСТ ЧРЕЗ РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА БАНКОВОТО УПРАВЛЕНИЕ
Author: Димитрова, Теодора
Abstract: В статията се изследват възможностите за повишаване на банковата ефективност чрез рационализация на инвестициите и мобилизирането на капитали в банката. Във връзка с това е направен анализ на ролята на банките за икономическото развитие и икономическите кризи. Конструираните изводи показват, че банковото богатство може да се увеличава винаги когато в структурата на пасива преобладават привлечените капитали. Аргументира се потребността от национализиране управлението на краткосрочните инвестиции с цел ангажирането на по-малко собствени капитали за тази цел. Обосновава се потребността от създаването и използването на ефективна технология за вътрешен одит на банката.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1481
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
27_split_BU_4-2012.swf 210.1Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов