КОНСТРУИРАНЕ НА РЕЖИМИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИЯ БИЗНЕС В УСЛОВИЯТА НА НОВА ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА

DLib Repository

КОНСТРУИРАНЕ НА РЕЖИМИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИЯ БИЗНЕС В УСЛОВИЯТА НА НОВА ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА

Show full item record

Title: КОНСТРУИРАНЕ НА РЕЖИМИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИЯ БИЗНЕС В УСЛОВИЯТА НА НОВА ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА
Author: Ляшенко, В.; Колесникова, А.
Abstract: В статията се изследват проблемите, свързани с източника на финансиране на икономическите реформи в съвременна Украйна. Приоритетен сегмент в това отношение е малкият и среден бизнес Изтъква се, че при взаимоотношенията между банките и субектите на предприемаческата дейност възниква конфликт на интересите. Във връзка с това авторите очертават ролята на държавата чрез въвеждане на специални регулаторни режими при кредитиране на предприемаческите структури. Подчер- тава се и ролята на борсите и борсовите механизми, както и механизмите за осъществяване на разплащанията (с акцент върху акредитивната форма). Изследва се взаимодействието на общодържавния и съвкупността от отрасловите финансово-регулаторни режими. Ключови думи: режим на финансиране, малък и среден бизнес, финансово-регулаторни режими, банки, борси, кредитиране, конфликт на интереси,акредитивна форма на плащане, иновации.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1485
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
39_split_BU_4-2012.swf 688.0Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов