ЕВОЛЮЦИЯ НА ПАРАДИГМАТА НА МАРКЕТИНГА

DSpace/Manakin хранилище

ЕВОЛЮЦИЯ НА ПАРАДИГМАТА НА МАРКЕТИНГА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ЕВОЛЮЦИЯ НА ПАРАДИГМАТА НА МАРКЕТИНГА
Автор: Банчев, Петър
Резюме: През последното десетилетие маркетингът започна да развива ново съдържание на своята парадигма, която се основава на преосмислянето на досегашните маркетингови постулати за идентифициране, изследване и решаване на проблемите на стопанския живот. Под влияние на революционните изменения в условията на бизнеса и обществото като цяло, все по-актуален става интересът на бизнеса към човешките ценности и общественото благополучие. В статията се разкрива логиката на еволюцията в маркетинговата парадигма на бизнеса от продуктите и тяхната продажба (продуктоцентрична), през пазара, представен от купувачите (пазарноцентрична), към човека, неговите ценности и дух (човекоцентрична). Обсъждат се основните тези на исторически и логически развилите се съдържателни аспекти на маркетинговата парадигма. Изследва се новото съдържание на съвременната маркетингова парадигма, ориентирана към отчитане на човешките ценности и дух, към повишаване на общественото благо- състояние и сигурност. Показват се новите насоки на развитие на маркетинго- вата концепция и маркетинговата система. Така на маркетинговия подход в уп- равлението на бизнеса се придават нови концептуални, проблемни и инструмен- тални измерения.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1489
Дата: 2013


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
4_split_BU_3-2013.swf 196.9Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов