ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДА CSR ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА БИЗНЕС КРИЗИ

DSpace/Manakin хранилище

ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДА CSR ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА БИЗНЕС КРИЗИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДА CSR ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА БИЗНЕС КРИЗИ
Автор: Чиприянов, Михаил
Резюме: Изследователският интерес в статията е насочен върху един сравнително нов и непопулярен все още у нас метод - Рейтинг на конкурентните сили (CSR) и върху особеностите на неговото приложението при управлението на бизнес кризи. В началото са разгледани концептуалните характеристики на бизнес кризата и е обърнато специално внимание на фазите на нейното управление. След това е акцентирано на присъщите белези на CSR като метод за стратегически изследвания и решения, както и на по-важните методически решения при неговото използване. Разгледани са характерните белези на отделните кон- курентни състояния. Оценени са възможностите за интегрирано използване на CSR и PEST-анализа в стремежа за постигане на по-добри резултати при управлението на бизнес кризите. Изведени са предимствата/аргументите за по-активното прилагане на метода в корпоративната практика, по-специално – при управлението на бизнес кризи.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1490
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
55_split_BU_4-2012.swf 246.9Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов