МАРКЕТИНГ НА КОНЦЕПЦИЯТА „ИНТЕГРАЛНА СВЪРЗАНОСТ” В ДОЛНОДУНАВСКИЯ МАКРОРЕГИОН

DLib Repository

МАРКЕТИНГ НА КОНЦЕПЦИЯТА „ИНТЕГРАЛНА СВЪРЗАНОСТ” В ДОЛНОДУНАВСКИЯ МАКРОРЕГИОН

Show full item record

Title: МАРКЕТИНГ НА КОНЦЕПЦИЯТА „ИНТЕГРАЛНА СВЪРЗАНОСТ” В ДОЛНОДУНАВСКИЯ МАКРОРЕГИОН
Author: Янков, Никола
Abstract: В настоящата статия разглеждаме проблеми, свързани с отношенията:„Развитие на Долнодунавския макрорегион (ДДМР) – Дунавската стратегия на Европейския съюз” – „Развитие на Единния европейски пазар”. Подчертава се обстоятелството, че Единният европейски пазар следва да има както максимум връзки във вертикален план (със световни пазари), така и хоризонтален – с различни региони и с тяхното развитие. Очертават се основни принципи на свързаността и на нейната логистика, които като цяло са жизнено-важни за развитието на различни по мащаб региони. За да се осъзнаят проблемите, чието решаване ще доведе до по- вишаване „количествеността” и „качествеността” на тяхната свързаност, в статията се прави преглед на тренирането и обучението в тази насока. В частност вниманието се насочва към Долнодунавския регион и към двете специализирани икономически академии, които играят ключова роля в него – Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов и Академията за икономически науки – Букурещ. Сочат се модели за интегриране на техните усилия в процеса на оценяване на нуждите и проблемите на обучението, насочено към развитието на Долнодунавския макрорегион (ДДМР).
URI: http://hdl.handle.net/10610/1491
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
7_split_BU_3-2011.swf 603.7Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов