ФИНАНСОВ АНАЛИЗ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

DLib Repository

ФИНАНСОВ АНАЛИЗ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

Show full item record

Title: ФИНАНСОВ АНАЛИЗ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
Author: Калчев, Емил
Abstract: В рамките на хилядолетна еволюция са се утвърдили правила за възникване и прекратяване на предприятия. Те са гаранция за постигане целите на заинтересованите от тях групи, свеждащи се до максимизиране на нетните им парични потоци. Тъй като икономическата рационалност при възникване на предприятие е осветлена изчерпателно в литературата, по-интересно е каква е тя при прекратяването му.Изложението започва с описание на главните заинтересовани групи и конфликтите, възникващи между тях при финансово затруднение на предприятието. След очертаване на специфичното приложение на методите за оценка в рамките на решението за прекратяване, са представени възможните сценарии за действие на собствениците и кредиторите. Те сa обединени в две групи - продължаване и прекратяване на предприятието. Прекратяването може да се осъ- ществи чрез производство по ликвидация или несъстоятелност. Тези производства са изложени схематично. До приключването им предприятието дължи корпоративен данък, особеностите при определянето на който са дадени в края на разработката.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1496
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
77_split_BU_4-2012.swf 327.3Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов