ФИНАНСОВ АНАЛИЗ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

DSpace/Manakin хранилище

ФИНАНСОВ АНАЛИЗ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ФИНАНСОВ АНАЛИЗ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
Автор: Калчев, Емил
Резюме: В рамките на хилядолетна еволюция са се утвърдили правила за възникване и прекратяване на предприятия. Те са гаранция за постигане целите на заинтересованите от тях групи, свеждащи се до максимизиране на нетните им парични потоци. Тъй като икономическата рационалност при възникване на предприятие е осветлена изчерпателно в литературата, по-интересно е каква е тя при прекратяването му.Изложението започва с описание на главните заинтересовани групи и конфликтите, възникващи между тях при финансово затруднение на предприятието. След очертаване на специфичното приложение на методите за оценка в рамките на решението за прекратяване, са представени възможните сценарии за действие на собствениците и кредиторите. Те сa обединени в две групи - продължаване и прекратяване на предприятието. Прекратяването може да се осъ- ществи чрез производство по ликвидация или несъстоятелност. Тези производства са изложени схематично. До приключването им предприятието дължи корпоративен данък, особеностите при определянето на който са дадени в края на разработката.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1496
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
77_split_BU_4-2012.swf 327.3Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов