РИСКЪТ КАТО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ

DLib Repository

РИСКЪТ КАТО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ

Show full item record

Title: РИСКЪТ КАТО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ
Author: Данчева, Ралица
Abstract: В настоящата разработка се характеризира професионалният риск на счетоводителя, като се проучват неговите източници. Разкриват се последиците от него и се търсят възможности за минимализирането им.Рискът е неотменна част от професията на счетоводителя. По въпросите на риска е писано немалко, но по отношение на счетоводството той не е проучен достатъчно – на него не е отделено необходимото внимание, което прави темата актуална и значима. Акцентирано е върху това, че дейността на счетоводителя трябва да е в съответствие с нормативната база, като едновременно с това се съблюдават специфичните особености на предприятието. Откъдето следва, че той е отговорен не само за воденето на счетоводството в съответствие с нормативните изисквания, но и за взетите решения и съпътстващия ги риск.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1500
Date: 2013


Files in this item

Files Size Format View
22_split_BU_3-2013.swf 183.9Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов