ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В ОБЛАСТТА НА МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ В МАКРОРЕГИОНА ДОЛЕН ДУНАВ

DSpace/Manakin хранилище

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В ОБЛАСТТА НА МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ В МАКРОРЕГИОНА ДОЛЕН ДУНАВ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В ОБЛАСТТА НА МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ В МАКРОРЕГИОНА ДОЛЕН ДУНАВ
Автор: Такичу, Лауренциу; Балалиа, Алина Елена
Резюме: Настоящата статия е резултат от изследване на нуждите от образование и подготовка в областта на местното развитие в румънския и българския дунавски граничен район, целящо да създаде съвместни проекти между университетите, в които авторите работят. Местното развитие е важна част от процеса на управление, който включва комплексни взаимодействия на различни териториални нива: местни, регионални, национални, двустранни и международни. В случая, пред разглежданите региони съществува историческата възможност, свързана с т.нар. Стратегия на Европейския съюз за Дунавския регион. За да бъде напълно изследвана тази възможност, проблемите на местното развитие трябва да бъдат разгледани и в двете страни, особено по отношение на по-добри образователни и квалификационни програми. Ето защо местното развитие се счита за приоритетна тема при сътрудничеството между двата университета. Нуждата от образование и подготовка на специалисти е определена в строга взаимозависимост с необходимия капацитет на процеса на развитие и неговите приоритети при изграждане, планиране, изпълнение и оценка на политиките на развитие с благоприятно местно въздействие в регионален контекст. Извършените в този контекст изследвания са основани на документално проучване и вторични анализи на информацията, с цел да се оценят несъответствията по отношение на местното развитие и да се определят образователните и квалификационни нужди в икономиката. Дискутират се отговарящата на тези нужди рационалност на сътрудничеството между университетите в България и Румъния, като се предлага създаването на съвместни инициативи в това отно шение.Подчертават се факторите, които обясняват защо сътрудничеството между двата университета при определяне на проблемите на местното развитие от двете страни на Долен Дунав, е необходимо и желателно. Такива фактори са: близостта, общите възможности и отговорности към Дунава като общ актив, подобията в моделите на развитие, общото предизвикателство във връзка с европейската интеграция, използването на помощ от Европейския съюз, по-добрата експлоатация на вътрешния пазар, необходимостта да се ускори процесът на модернизация, да се постигнат икономии по отношение на обхвата и мащаба. Наред с другите идеи, авторите предлагат установяване на университетски център, който да координира мрежата между институциите, свързани с висшето образование от България, Румъния и други страни от дунавския макрорегион в областта на местното и регионално развитие. Предлага се проучване, подготовка и създаване на обща магистърска програма в областта на местното развитие.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1501
Дата: 2011


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
38_split_BU_3-2011.swf 513.4Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов