ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА КОНКУРЕНЦИЯТА ПРИ ИКОНОМИКИТЕ В ПРЕХОД

DSpace/Manakin хранилище

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА КОНКУРЕНЦИЯТА ПРИ ИКОНОМИКИТЕ В ПРЕХОД

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА КОНКУРЕНЦИЯТА ПРИ ИКОНОМИКИТЕ В ПРЕХОД
Автор: Радивоевич, Владимир
Резюме: В настоящата разработка конкуренцията се представя като желано състояние на всяка пазарна икономика и нейната интензивност като динамична категория, която внимателно трябва да бъде подкрепяна от държавата. Голямата интензивност на конкуренцията има множество положителни ефекти върху икономическата ефективност и цялостното социално благосъстояние. От друга страна, неконкурентоспособните пазарни структури често водят до създаване или укрепване на една доминираща фирма, която не позволява проникването на нови конкуренти. Формирането на неконкурентна среда в крайна сметка не е и не трябва да бъде устойчиво. Адекватната политика по конкуренцията може да отстрани съществуващите и потенциалните слабости на пазара, които застраша- ват да доведат до изкривяване на конкуренцията. Най-сложният проблем на икономиките в преход е борбата срещу монополите, повечето от които са наследени от командната икономика. Въпреки отрицателното им влияние върху икономическата ефективност и общественото благоденствие, тези пазарни струк- тури са запазени и до днес. В тези страни политиката по конкуренцията е всъщност политика на защита на монополите от конкуренти. В статията се подчертава важността на осъвременяването на регулаторния и институционални капацитет, за да се формулира политика по конкуренцията по начин, който да осигури ефективно функциониране на свободния пазар при икономиките в преход.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1503
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
118_split_BU_4-2012.swf 739.8Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов