АКТУАЛНИ СЪДЪРЖАТЕЛНИ И ОГРАНИЧИТЕЛНИ МОМЕНТИ НА ДОКУМЕНТИРАНЕТО В СЧЕТОВОДСТВОТО

DSpace/Manakin хранилище

АКТУАЛНИ СЪДЪРЖАТЕЛНИ И ОГРАНИЧИТЕЛНИ МОМЕНТИ НА ДОКУМЕНТИРАНЕТО В СЧЕТОВОДСТВОТО

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: АКТУАЛНИ СЪДЪРЖАТЕЛНИ И ОГРАНИЧИТЕЛНИ МОМЕНТИ НА ДОКУМЕНТИРАНЕТО В СЧЕТОВОДСТВОТО
Автор: Атанасов, Атанас
Резюме: В статията се изследват актуалните съдържателни и ограничителни моменти на документирането в счетоводството. Анализират се и се очертават особеностите на счетоводното документиране. Прави се опит за извеждане на присъщите характеристики на документирането в счетоводството, като се акцентира върху ключовата му роля в отчетния процес на предприятието. Изяснява се водещото теоретико-приложно значение на документирането като елемент на счетоводната методология. В заключение се обобщава, че независимо от постоянната динамика и развитие на обществено-икономическите отношения, документирането на стопанските операции и процеси продължава да бъде един надежден източник на информация за имуществото и дейността на предприятието. Това предопределя обоснования стремеж към перманентното му усъвършенстване при изграждане на информационната система в отчетно обособената единица и е предпоставка за изграждане на стройна и адекватна счетоводна система за своевременно, пълно обхващане на имущественото и финансовото състояние на предприятието.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1505
Дата: 2014


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
4_split_BU_3-2014.swf 151.3Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов