ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В ЗОНАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ – РУМЪНИЯ

DSpace/Manakin хранилище

ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В ЗОНАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ – РУМЪНИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В ЗОНАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ – РУМЪНИЯ
Автор: Богданова, Маргарита
Резюме: В статията се акцентира на необходимостта от обучение на специалисти в областта на селското стопанство и развитието на селските райони в региона Долен Дунав – в контекста на трансграничното сътрудничество между България и Румъния. Последователно се анализират въпросите относно: детерминантите на търсенето и предлагането на образователни услуги в сектора; регионалното трансгранично сътрудничество; основните проблеми в селските райони (ниска производителност, малки ферми, нисък дял на младите фермери; недостатъчно обучение); предлагането на образование и обучение в областта на селското стопанство и аграрната икономика (дългосрочни и краткосрочни програми). Накрая се извеждат основните изводи и препоръки, свързани с програмите за обучение, и възможностите, които предлага Стопанска академия „Д. А. Ценов” (базирана на съвместната дейност с Академията за икономически изследвания – Букурещ). Те могат да подпомогнат устойчивото развитие на зоната за трансгранично сътрудничество и да съдействат за просперитета на селските райони.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1506
Дата: 2011


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
54_split_BU_3-2011.swf 626.0Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов