ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО: ИНОВАЦИОННА ДЕЙНОСТ – КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ В БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

DLib Repository

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО: ИНОВАЦИОННА ДЕЙНОСТ – КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ В БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Show full item record

Title: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО: ИНОВАЦИОННА ДЕЙНОСТ – КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ В БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Author: Николова, Светлана
Abstract: В настоящата статия се изяснява в теоретичен и практически аспект съществуващата двустранна връзка между иновационната дейност, иновационната активност и фирмената конкурентоспособност. В хода на анализа се подчертава, че, от една страна, равнището на фирмената конкурентоспособност в предприятията, определяща интензивността на иновационните дейности, е следствие от състоянието на конкурентната среда. От друга страна, иновационната активност на предприятията, определяща равнището на фирмената им конкурентоспособност, е също резултат от състоянието на тази външна конкурентна среда. Това означава, че между иновационните дейности на предприяти- ята и фирмената им конкурентоспособност съществува двустранна връзка, която зависи от състоянието на външната конкурентна среда (т.е. тя се явява обединяващото звено в тази връзка).
URI: http://hdl.handle.net/10610/1510
Date: 2013


Files in this item

Files Size Format View
56_split_BU_3-2013.swf 381.6Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов