ВЛИЯНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА АСИМЕТРИЯ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ В УКРАЙНА

DLib Repository

ВЛИЯНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА АСИМЕТРИЯ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ В УКРАЙНА

Show full item record

Title: ВЛИЯНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА АСИМЕТРИЯ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ В УКРАЙНА
Author: Леонов, Дмитро; Стеценко, Богдан
Abstract: Настоящата статия разглежда влиянието на информационната асиметрия върху дейността на неправителствените пенсионни фондове в Украйна. При така наложения модел на пенсионно осигуряване в неправителствени фондове в Украйна, се проявяват някои особености във формирането на информационния поток относно тяхната дейност. Изводът, до който се достига в настоящата разработка, е, че информационната асиметрия оказва съществено влияние върху дейността на украинските неправителствените пенсионни фондове в поне две отношения. Първото засяга достъпа до информация, който имат настоящите и потенциалните бъдещи участници в неправителственото пенсионно осигуряване. На второ място, поради недостатъчната прозрачност в корпоративния сектор, значително намалява възможността за ефективни инвестиции в пенсионни активи. При това положение е ясно, че преодоляването на съществуващите информационни асиметрии на пазара на неправителственото пенсионно осигуряване е възможно, само при наличие на синхрон в регулаторните усилия на държавата и ефективна финансова комуникация на ниво неправителствени пенсионни фондове (НПФ), емитенти на ценни книжа и останалите участници на пазара.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1513
Date: 2014


Files in this item

Files Size Format View
35_split_BU_3-2014.swf 300.7Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов