НУЖДА ОТ ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЛАСТТА НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ УСЛУГИ И СТРУКТУРИ В РЕГИОН ДОЛЕН ДУНАВ

DSpace/Manakin хранилище

НУЖДА ОТ ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЛАСТТА НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ УСЛУГИ И СТРУКТУРИ В РЕГИОН ДОЛЕН ДУНАВ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: НУЖДА ОТ ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЛАСТТА НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ УСЛУГИ И СТРУКТУРИ В РЕГИОН ДОЛЕН ДУНАВ
Автор: Цигу, Габриела; Ника, Ана-Мария
Резюме: В статията се разглежда обстойно новата реалност и условията за развитие на туризма в региона Долен Дунав в контекста на „Дунавска стратегия” на Европейския съюз, състоянието на българския и румънския туристически пазар – в частност румънския пазар, както и възможностите за развитие на алтернативен туризъм по р. Дунав. Специално внимание е отделено на проблемите в обучението и подготовката в областта на туристическите възможности и услуги в България и Румъния и нуждата от тяхното подобряване. Причините за това са, че обучението и подготовката са стратегически фактор за постоянен напредък посредством участие в развитието на човешкия капитал, в рамките на програма за румънско - българско външно сътрудничество 2007-2013. Във връзка с това, Академията за икономически науки в Букурещ и Стопанска академия „Д. А. Ценов” в Свищов решиха да работят съвместно в областта на „Сътрудничество в развитието на човешките ресурси – съвместно развитие на умения и знания”, посредством международни връзки и обмен между двата университета. България и Румъния са представлявали и все още са важни туристически дестинации в Източна Европа, които популяризират крайбрежния, спа, планинския и културния туризъм. В сравнение с наличния потенциал и с потенциала на други централно- и източноевропейски страни, включително и Бълга- рия, Румъния има скромни икономически постижения в туристическата индустрия. Последното десетилетие показва относителен спад в чуждестранното търсене на туристически услуги в Румъния. Основни причини за това са: липсващ фонд за инвестиране в развитие, модернизиране и възстановяване на спе- цифична инфраструктура; по-малко разнообразие от развлечения; по-ниско качество на туристическите услуги в сравнение с конкурентите. От друга страна, за същия период България е подобрила качеството на туристическите услуги и икономическите си показатели. Подготовката на специалисти в туризма е един от пътищата за развитие в тази област. Въпреки че съществуват множество образователни институции за специалисти в областта на туризма (гимназии и професионални училища, университети с бакалавърски и магистърски степени, следдипломни квалификации и докторантури), и в двете страни качеството на работата на служителите в туризма е ниско, и не е в състояние да поддържа висококачествени услуги. Следователно, трансграничното сътрудничество между Румъния и България може да донесе полза в посока на по-добро усвояване на туристическия потенциал и развиване на образователните системи на двете страни.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1528
Дата: 2011


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
109_split_BU_3-2011.swf 612.7Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов