РИСК И ВЪЗВРАЩАЕМОСТ ПРИ ФИРМЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ В ИКОНОМИКАТА НА ЗНАНИЕТО

DLib Repository

РИСК И ВЪЗВРАЩАЕМОСТ ПРИ ФИРМЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ В ИКОНОМИКАТА НА ЗНАНИЕТО

Show full item record

Title: РИСК И ВЪЗВРАЩАЕМОСТ ПРИ ФИРМЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ В ИКОНОМИКАТА НА ЗНАНИЕТО
Author: Захариев, Андрей; Захариева, Галина; Любенов, Здравко; Кръстев, Людмил; Ганчев, Александър
Abstract: Настоящата студия представя резултатите от проект “Риск и възвръщаемост при фирмените инвестиции в човешкия капитал в икономиката на знанието”. Фокусът на изследването е насочен към проучване и установяване на фирмените инвестиции в човешкия капитал от позицията на риск-възвращаемост характеристиките.Подбраната тема отговаря на утвърдените насоки за научни изследвания на академично ниво и стремежа към интердисциплинарност при тях. Отличителните страни на изследването могат да се систематизират по следния начин:  Осъществяване на комплексно проучване на проблем, с висока степен на актуалност и значимост за българските фирми.  Чрез събрания емпиричен материал се очертава практиката и профила на управленските решения за фирмени инвестиции вчовешкия капитал. Изследването води до сегментиране, групиранеи съпоставяне на практиките на управленски решения за фирмени инвестиции в човешкия капитал.  Резултатите от изследването дават възможност за създаване на база данни за извличане на определени връзки и зависимости.  Тематичната област има специфичен интердисциплинарен характер и засяга проблеми, имащи отношение към научно-изследователските области от сферата на финансовата и управленската нау- ки.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1532
Date: 2009


Files in this item

Files Size Format View
5_split_almanah_10_2009.swf 652.2Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов